Akcje prosprzedażowe #3

ZAMAWIAJĄCY: klient z branży przewozów kolejowych. ZAKRES USŁUG: scenariusz akcji, kostiumy, szkolenia personelu promocyjnego, booking personelu promocyjnego, logistyka akcji na terenie całej Polski.

Akcje prosprzedażowe #3

ZAMAWIAJĄCY: klient z branży przewozów kolejowych.

ZAKRES USŁUG: scenariusz akcji, kostiumy, szkolenia personelu promocyjnego, booking personelu promocyjnego, logistyka akcji na terenie całej Polski.