Akcje prosprzedażowe #1

ZAMAWIAJĄCY: klient z sektora bankowego. ZAKRES USŁUG: scenariusz akcji, kostiumy, szkolenia personelu promocyjnego, booking personelu promocyjnego, logistyka akcji na terenie całej Polski.

Akcje prosprzedażowe #1

ZAMAWIAJĄCY: klient z sektora bankowego.

ZAKRES USŁUG: scenariusz akcji, kostiumy, szkolenia personelu promocyjnego, booking personelu promocyjnego, logistyka akcji na terenie całej Polski.